Wat is het Maastricht Forum?

Het Maastricht Forum is het bewonerspanel van de gemeente Maastricht. Via online enquêtes laten bijna 5.000 inwoners hun stem horen over actuele onderwerpen. In 2023 vroegen we onder meer naar de leefbaarheid van de buurt, fietsen in het centrum, het belang van kerken en gebedshuizen en het gebruik van lokale nieuwsmedia. Klik hier voor een overzicht van recente enquêtes.

Voor wie is het bedoeld?

Alle inwoners van 16 jaar en ouder kunnen lid worden. Of je nu vaak met de gemeente te maken hebt of slechts af en toe. Er zijn vast zaken die jou opvallen. De enige voorwaarden zijn dat je in Maastricht woont en dat je over een e-mailadres beschikt. Ook als iemand in jouw huishouden al lid is, kun je je gewoon aanmelden.

Hoe kan ik mijn mening geven?

Als panellid word je een aantal keer per jaar uitgenodigd om je mening te geven over onderwerpen die de gemeente bezighouden. Je ontvangt dan een email met een link naar een online enquête. Je kunt zelf bepalen of je deze invult. Het meewerken aan een onderzoek is namelijk altijd vrijblijvend. Wanneer je een keer wilt overslaan, bijvoorbeeld door vakantie, dan kan dat. Als je wilt stoppen als panellid, kun je dat ook altijd aangeven.

En hoe zit het met privacy?

Team Onderzoek & Statistiek beheert het Maastricht Forum. Zij bewaken de kwaliteit van het panel en bekijken op welke momenten het kan worden ingezet. Zij zorgen ervoor dat jouw antwoorden vertrouwelijk worden verwerkt. In geen enkele analyse of rapportage worden antwoorden herleid naar personen. Meer hierover vind je op de privacypagina.

Waarvoor gebruiken we de antwoorden?

De antwoorden van alle panelleden bij elkaar vormen de mening van de inwoners van Maastricht. Deze informatie gebruikt de gemeente om problemen gerichter op te lossen of om beleid beter vorm te geven.

Hoe kan ik me aanmelden?

Je woont in Maastricht, bent 16 jaar of ouder en wilt met jouw gemeente meedenken over de stad? Vul dan snel het aanmeldformulier in. We verwelkomen jou graag als nieuw panellid!