Maastrichtenaren vaker op regionale en lokale nieuwssites
11/03/2021
Wat vinden Maastrichtenaren van de openingstijden van Centre Céramique?
22/12/2021

De gemeente Maastricht werkt momenteel aan de Transitievisie Warmte, waarin mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas worden verkend. Om een beeld te krijgen van het maatschappelijk draagvlak voor een aardgasvrij Maastricht, is een online enquête uitgezet onder het bewonerspanel.

2 op de 3 inwoners vindt het logisch dat Maastricht de landelijke doelstellingen volgt (64%). Een deel van hen vindt het streven om in 2050 aardgasvrij te zijn zelfs nog onvoldoende ambitieus (37%). Voor een kwart van de Maastrichtenaren is aardgasvrij geen belangrijk thema (24%).

Het merendeel van de bewoners vindt dat de gemeente verantwoordelijk is om een alternatief voor aardgas aan te bieden (72%) en verwacht dat zij daar ook financieel bij ondersteunt in de vorm van subsidies, leningen of regelingen (76%).

94% van de bewoners is geïnteresseerd in informatie over een aardgasvrij Maastricht, en dan vooral in wat het hen gaat kosten. Daarnaast is er ook veel behoefte aan informatie over de tijdsplanning (wanneer gaat er wat gebeuren?), keuzevrijheid (heb ik iets in te brengen?) en oplossingen (wat zijn de mogelijkheden voor mijn woning?).

De gemeente gebruikt deze informatie om het draagvlak voor de transitie te peilen, maar ook om te onderzoeken hoe inwoners graag ondersteund worden door de gemeente.