Hoe gaat het met onze inwoners in de coronacrisis?
15/12/2020
750 Maastrichtenaren over aardgasvrij wonen
11/03/2021

Hoeveel Maastrichtenaren zitten op Instagram? Wie kijken er naar RTV Maastricht? En wat is het bereik van de lokale huis-aan-huiskrant? De gemeente Maastricht doet regelmatig onderzoek naar het mediagebruik van haar inwoners. Deze informatie gebruiken we om onze berichtgeving af te stemmen op de kanalen die burgers gebruiken.

Eind 2020 hebben 2.625 inwoners aangegeven welke media zij gebruiken en hoe vaak zij dit doen. Een deel van hen deed mee via een online vragenlijst, bij sommigen viel er een papieren versie op de deurmat en anderen werden uitgenodigd omdat zij lid zijn van het bewonerspanel.

Het Mediaonderzoek 2020 laat zien dat het gebruik van online kanalen verder is toegenomen in vergelijking met 2018. We zien dit terug bij sociale media als Instagram, LinkedIn, WhatsApp en Twitter, maar ook bij regionale en lokale nieuwsmedia als limburger.nl, 1Limburg.nl en rtvmaastricht.nl.

Hoewel we er in dit onderzoek niet naar hebben gevraagd, is het niet ondenkbaar dat het groeiende aantal gebruikers van de lokale en regionale nieuwssites mede een gevolg is van alle berichtgeving rondom corona. In een afgelopen zomer door ons uitgevoerd bewonersonderzoek gaf meer dan de helft aan dat zij het nieuws meer volgen dan voor corona.

We zijn natuurlijk benieuwd hoe het mediagebruik van de Maastrichtenaren zich ontwikkelt.

De constatering dat een kanaal over een lange periode meer inwoners bereikt, kan voor de gemeente Maastricht een argument zijn om dit kanaal vaker te gaan inzetten. Nog belangrijker dan bereik is het effect van communicatie. Sluit de inhoud waarmee we inwoners bereiken wel aan bij hun behoeftes? En bereiken wij met onze communicatie onze beoogde doelstellingen? Daarom kijken we bij een volgende meting niet alleen naar het bereik maar ook naar het effect van de ingezette media.