Rondleiding door het Stadhuis
04/11/2022
Een aantal resultaten uit 2021
21/12/2022

De gemeente Maastricht wil graag weten hoe inwoners aankijken tegen vergroening en verduurzaming in hun wijk, straat en in en om huis. Hoe belangrijk vinden inwoners het groen in hun woonomgeving? Hoe denken zij over vergroening van hun wijk of straat? In hoeverre zijn zij zelf bezig met vergroening en verduurzaming in en om huis? En welke ondersteuning verwacht men van de gemeente? Onderzoek en Statistiek legde het jullie voor.

Bijna 1.500 leden van het Maastricht Forum vulden begin oktober de enquête in over dit onderwerp. De resultaten van deze enquête worden gebruikt om te bepalen welke ondersteuning de gemeente aanbiedt op het vlak van vergroening en verduurzaming. “Het onderzoek laat zien dat de bewoners het klimaatadaptiever en biodiverser maken van Maastricht ondersteunen en ook op privé terrein ‘hun plantje bijdragen’. Daarnaast wordt het openbaar groen goed gebruikt om te bewegen. Verblijven en ontmoeten in het groen willen we versterken. We gaan kijken hoe we de bewoners kunnen stimuleren met vergroenen door het verstrekken van informatie en regelingen.”, aldus Anouk Schmid – coördinator Groen, Natuur & Landschap bij de gemeente Maastricht.